Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Silicon- & Wachsentferner 5L

Art.nr: 207005

550,-

Wipedown, 2-propanol (IPA)

Alkoholbasert løsemiddel for preparering av lakkoverflater før forsegling. Ideelt som wipedown for inspeksjon og klargjøring og fjerner effektivt silikon, voks, olje og poleringsrester.

Produktet påføres kan konsentrert på aktuelt område og tørkes bort ved hjelp av en ren, tørr mikrofiberklut. Ved ømfintlige overflater anbefales det å fortynne produktet fra 1:2 til 1:4 med destillert vann.

Fare

Brannfarlige væsker

H225 Meget brannfarlig væske og damp

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Kommentarer