Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Super Foam

Art.nr: 396011

1.250,-

Høytskummende alkalisk forvask med aroma

Konsentrert, alkalisk rengjøringsmiddel med høytskummende effekt. Spesielt godt egnet for skånsom, berøringsfri forhåndsrengjøring av tilsmussede kjøretøy og overflater grunnet produktets ekstreme rengjøringsegenskaper. Ideelt til bruk i portalvaskeanlegg, vaskehaller og selvbetjente vaskesystemer. Danner et svært tykt skum som sikrer lang virketid. Spesielle ingredienser sikrer høy materialkompatibilitet med hensyn til sensitive komponenter som for eksempel anodisert aluminium. Etterlater en fruktig aroma av kirsebær til omgivelsene.

Anbefalt blandingsforhold etter bruk og tilsmussingsgrad: Rengjøring av kjøretøy ved bruk av skumkanon fra 1:50 til 1:100. Ideell fortynning 30-50 mL/min ved bruk i vaskeanlegg. Påføres hele kjøretøyet og spyles grundig av ved hjelp av høytrykkspyler.

 

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Kommentarer